Søren Holdensen

Søren Holdensen
Murermester siden 1985.
Aut. Kloakmester siden 1989.