Resultatløn

Det skema, der udfyldes af kunden i forbindelse med vores tilfredshedsundersøgelse, bliver – sammen med et skema, der udfyldes hjemme i firmaet i forbindelse med den årlige medarbejdersamtale – omregnet til point.

Ved årsafslutningen, når regnskabet er gjort op, bliver der afsat en sum til medarbejderne, og den fordeles i forhold til det antal point, den enkelte medarbejder har optjent i løbet af året.

Dermed vil murerfirmaet Søren Holdensen A/S gerne påskønne de medarbejdere, der er gode ambassadører for firmaet og som er med til at skabe tilfredse kunder.